Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Kereskedelmi Feltételrendszer

KERESKEDELMI FELTÉTELRENDSZER KISKERESKEDELMI PARTNEREK RÉSZÉRE

 

Az alábbi kereskedelmi feltételrendszer a Lizzy Card Papír Kft. (2151 Fót, Keleti Márton u. 7., Adószáma: 11814209-2-13, Cégjegyzékszáma: 13-09-154816, Képviseli: Szilágyi Gábor ügyvezető önállóan) – mint Szolgáltató - kiskereskedelmi Partnerek részére érvényes üzleti, kereskedelmi feltételeit tartalmazza.

Jelen szabályzat kiterjed minden Magyarország területén nyújtott hagyományos és online szolgáltatásra, amely a Lizzy Card Papír Kft. és kiskereskedelmi Partnerei között történik.

Lizzy Card Papír Kft. csak viszonteladókat szolgál ki. Éppen ezért kérjük Partnereinket, hogy az első vásárlás előtt regisztráltassák magukat rendszerünkben. Ugyanakkor Partner tudomásul veszi, hogy a regisztrációval elfogadja a jelen kereskedelmi feltételrendszerben foglaltakat.

Szolgáltató kötelezettségei
Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Partnere által megrendelt, és Szolgáltató által elfogadott megrendelések tartalmát alkotó termékeket a Szolgáltató telephelyén, vagy kiszállítás esetén a Partner telephelyén, a Partnernek átadja.

Szolgáltató nyilatkozik, hogy az összes, termékhez kapcsolódó törvényi és hatósági kötelezettségének eleget tesz (termékdíj, vám-, adófizetés, stb.)

Partner kötelezettségei
Partner kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt termékek megállapodott és kiszámlázott árát a jelen feltételrendszernek megfelelően, vagy külön megegyezés estén a szükséges kondíciós mellékletben megállapodva megfizeti Szolgáltató részére.

Ügyfélszolgálat és áruház:
2151 Fót, Keleti Márton u. 7.
Nyitva tartás: Hétfő – Péntek 7.30 – 16.00
Telefon: +36 27 535 528 Telefax: +36 27 535 529
Internet: www.lizzycard.hu
E-mail: info@lizzycard.hu

Fogalmak:

Kiskereskedelmi partner: A Lizzy Card valamennyi olyan Partnere, ügyfele, aki a nálunk megvásárolt termékeket közvetlenül végfelhasználó részére értékesíti, függetlenül attól, hogy ezt hagyományos módon és/vagy online teszi.

Kedvezmény sáv: Egy pontosan meghatározott Forint alsó és felső határ (pld. 200.000 – 299.999) közötti sáv, mely megadja az adott Partner mindenkori listaárból levonandó, százalékos (%) kedvezményét. Mindenkori alapja az adott Partner előző évi nettó vásárlásainak az értéke, bónuszok nélkül.

Kedvezmény mértékének maximalizálása: A Lizzy Card fenntartja a jogot, hogy egyes termékekre, vagy termékcsoportokra vonatkozóan maximalizálja az adható kedvezmény felső határát, függetlenül attól, hogy ez az érték alacsonyabb, mint valamely Partner jelenlegi kedvezménye. (Pld. egy Partner kedvezménye 15%, de Lizzy Card az adott termékcsoport - pld. Dolce Blocco termékek - maximális adható kedvezményét 5%-ban határozza meg, akkor ez lesz a maximálisan elérhető kedvezmény, függetlenül attól, a partner mely kedvezménysávba tartozik más termékekre vonatkozóan.)

Hitelkeret: Azon ügyfeleink esetében, akik szerződés szerint banki átutalással (halasztott fizetéssel) teljesíthetik kifizetéseiket, fenntartjuk a jogot, hogy hitelkeretet határozzunk meg – melyről előzetesen írásban tájékoztatjuk Partnerünket. Adott Partner a hitelkeret mértékéig rendelkezhet lejáratlan számlaösszeggel(összegekkel), ezen felül előre utalással, vagy készpénzzel teljesíthet, még akkor is, ha valamennyi számlája lejárati határidő előtt van. Partner maga döntheti el, hogy korábbi számláját (számláit) egyenlíti ki, vagy a hitelkeret feletti vásárlásait teljesíti készpénzben vagy azzal megegyező fizetési módban. Lejárt számlatartozás esetén Lizzy Card a hitelkerettől függetlenül azonnal megtagadhatja a további átutalásos fizetés lehetőségét.

Éves bónusz: A bónusz az a visszatérítés, melyet Lizzy Card abban az esetben ad Partnere részére, amennyiben annak a Partnernek egy adott év folyamán történt vásárlásainak nettó értéke meghaladja az abban az évben érvényes százalékos (%-os) kedvezményéhez tartozó sáv felső határát. (Pld. Partner kedvezménye 3%, mely a 200.000 – 299.999 Ft nettó vásárlási értéksávhoz tartozik. Partner 525.000 Ft nettó értéken vásárolt, így meghaladta azt. Ebben az esetben a bónusz mértéke a jelenlegi és a vásárlások által elért kedvezmények értékeinek különbsége, ami 7%-3%, azaz 4% lesz. A bónuszt a teljes nettó vásárlási értékre vonatkozva nyújtjuk, ebben az adott esetben 525.000*0,04, azaz 21.000 Ft lesz az értéke.) Az előző évi bónuszról Lizzy Card minden év január 15-ig írásban értesíti Partnereit, a bónuszt Partner az adott év február 15-ig vásárolhatja le, a kedvezményekkel csökkentett végszámlából kerül jóváírásra, bármiféle egyéb korlátozás nélkül. A bónusz csak levásárolható, készpénzre nem váltható. Az adott év február 15-ig be nem váltott bónusz később fel nem használható, azaz elveszik Partner számára.

Általános tudnivalók

Jelen Kereskedelmi Feltételrendszer 2019. március 15-től lép érvénybe.

Csak viszonteladókat szolgálunk ki.

A vásárlás minimum értéke nettó 30.000 Ft (kedvezményekkel csökkentett, nettó vásárlási érték), ezen érték alatt nem áll módunkban megrendelést elfogadni. Az érték mindig egyszeri alkalomra értendő.

Megrendelést kizárólag írásban (e-mailben, faxon, web-en (ANET)) keresztül, vagy személyesen fogadunk el.
A webáruházunkban leadott rendelésekre és az ott történő megrendelésre, vásárlásra vonatkozó feltételek megtalálhatóak weboldalunkon (www.lizzycard.hu).

A foglalt árut Partnereinknek - egyéb megállapodás hiányában - maximum 5 munkanapon belül át kell vennie, különben foglalását töröljük.

Partnereink a rendelt termékek átvétele során kötelesek a termékek darabszámát, külső minőségi jegyeit megvizsgálni, ellenőrizni, az esetleges kifogásaikat, illetve észrevételeiket pedig az átvételt követő 24 órán belül, amennyiben az munkaszüneti napra esne, úgy az azt követő első munkanapon felénk írásban jelezni az info@lizzycard.hu e-mail címen.

Kölcsönösen rögzítjük, hogy a termékek átvételét követően észlelt hiányosságokból, hibákból eredő esetleges károkért Lizzy Card Papír Kft. semmilyen formában nem köteles helyt állni, és az átvételt követően észlelt hibákból eredő esetleges kár megtérítésére nem köteles.

A megrendelt termékeket szerződött futárszolgálatunk 2-4 munkanapon belül kiszállítja. A futárszolgálat hétköznap munkaidőben (08-17h) szállítja ki a megrendelt termékeket. A kiszállítás költsége:

  • Nettó 50.000 Ft - ötvenezer forint – rendelési érték felett (kedvezmények levonása utáni nettó érték) a szállítási költséget Szolgáltató vállalja magára Magyarország határain belül. (Amennyiben a megrendelés a nettó 50.000 – ötvenezer - forint értékhatár felett van, de a szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely tétel nincs raktáron, a rendelés kiszállítása Partner részére díjköteles lesz.)
  • Nettó 50.000 Ft – ötvenezer forint – rendelési érték alatt a szállítási költség a GLS futár szállítási árain történik és a vevőt terhelik.
  • Csomagfeladási díjaink egységesek az ország minden pontjára

Amennyiben ettől a felek szerződésben el nem térnek, vagy más módon meg nem állapodnak a fizetés készpénzben (előre utalás, utánvét, készpénz) történik.
A készpénzben történő fizetéstől eltérő fizetési módról minden esetben írásban állapodunk meg, az erre kialakított LC 1. számú kondíciós melléklet aláírásával. (jelen dokumentumnak nem része)
Azon ügyfeleink esetében, akik szerződés szerint banki átutalással (halasztott fizetéssel) teljesíthetik kifizetéseiket, fenntartjuk a jogot, hogy hitelkeretet határozzunk meg – melyről előzetesen írásban tájékoztatjuk Partnerünket. (A hitelkerettel kapcsolatos részleteket lásd fent)
Lejárt számlatartozás esetén Lizzy Card a hitelkerettől függetlenül azonnal megtagadhatja a további átutalásos fizetés lehetőségét.
Partnereink tudomásul veszik, hogy Lizzy Card Papír Kft. a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény 6/216.§-a szerint, a Partnere által átvett, de még teljes egészében ki nem fizetett árukra a vételár teljes kifizetéséig a tulajdonjogát fenntartja.

Számláinkat a bennük megadott fizetési határidőn belül az esedékesség sorrendjében kell kiegyenlíteni.

A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja fel Partnereinket a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követően, de még a számla lejárata előtt tehető, melynek elbírálását követően a Lizzy Card Papír Kft. a szükséges intézkedést megteszi.

Partnerünk késedelmes fizetése esetén Lizzy Card Papír Kft. jogosult:

  • a mindenkori jegybanki alapkamat + 8% mértékű késedelmi kamatot felszámítani;
  • jelen szerződést felülvizsgálni, illetve azonnali hatállyal felmondani;
  • Partnere terhére a követelésbehajtás díját (a behajtandó összeg 30%-a), mint kinnlevőségkezelési különdíjat felszámítani;

A „Vis Major” és egyéb akadályoztatás (természeti katasztrófa, sztrájk, háború, stb.) által okozott akadályoztatás esetén cégünk jogosult a szállítási határidőket részben vagy egészben az akadályoztatás időtartamával megnövelni, vagy a szerződéstől részben vagy egészben visszalépni a szerződésszegés következménye nélkül. Amennyiben az előzőekben leírtak miatt Partnerünk lép vissza a szerződéstől, úgy azt csak a még nem teljesített szerződés-hányadra vonatkozóan teheti meg.

Csak hibátlan, sértetlen csomagolású áru visszavásárlásra történő felajánlását fogadjuk el.

2019. március 15-től megszűnik a korábban nyújtott készpénzfizetési kedvezmény, azt egy új, sávos kedvezményrendszer váltja fel.

A partnerkedvezményeket 2019. március 15-től forgalom alapján, sávosan határozzuk meg a kiskereskedőink részére, de az új kedvezmények csak 2020. január 1-től lépnek érvénybe, addig a jelenleg érvényes kedvezményeik alapján szolgáljuk ki Partnereinket.

A 2020. január 1-től érvénybe lépő új kedvezménysávok:

0%      0 – 199.999 Ft
3%      200.000 – 299.999 Ft
5%      300.000 – 499.999 Ft
7%      500.000 – 999.999 Ft
10%    1.000.000 – 1.999.999 Ft
12%    2.000.000 – 2.999.999 Ft
15%    3.000.000 Ft-tól

Partner egy adott évben egy kedvezménysávban vásárol, amennyiben vásárlási értéke meghaladják a kedvezménysáv felső határát, úgy a következő év elején bónuszban részesül (részletezést lásd feljebb).

Amennyiben egy adott Partner előző évi vásárlásai meghaladják az adott kedvezménysáv értékének felső határát, abban az esetben rákövetkező évben átkerül a vásárlásai értékének megfelelő új kedvezménysávba. Ugyanez igaz ellentétes esetben is, amennyiben Partner vásárlásainak értéke adott évben nem éri el az érvényes kedvezménysáv alsó határát, következő évben az új, de kedvezőtlenebb kedvezménysávba kerül.

Fenntartjuk a jogot a mindenkori áremelésre, melyről azonban minden esetben írásban tájékoztatjuk Partnereinket.

Fenntartjuk a jogot, hogy egyes termékekre, vagy termékcsoportokra vonatkozóan maximalizáljuk az adható kedvezmény felső határát, függetlenül attól, hogy ez az érték alacsonyabb, mint valamely Partner jelenlegi kedvezménye. (Részletek lásd fent)

Partnereink vállalják, hogy termékeinket minimum a Lizzy Card mindenkori árlistájában szereplő nettó lista ár + 60% + ÁFA fogyasztói áron értékesítik, annál olcsóbban nem hirdetik és nem árusítják. Amennyiben valamely Partnerünk harmadik viszonteladó félnek adja el a tőlünk vásárolt termékeket tovább értékesítésre, teljeskörű felelősséget vállal azért, hogy ezt a vállalását kiterjessze és betartassa a harmadik viszonteladó féllel. Ez alól kivétel, ha erről kölcsönösen, eseti jelleggel – pl. készletkiárusítás esetében – ezzel ellentétesen állapodunk meg. Az általunk akciós áron kínált termékek nettó lista árának a Lizzy Card akciós árlistájában szereplő lista ár minősül.

Amennyiben Partnerünknek az általa nyújtott webáruház szolgáltatáshoz szüksége van arra, hogy elérhetővé tegyük számára aktuális termékeinknek webes felhasználás céljára megfelelő minőségű képi megjelenítését, akkor vállaljuk, hogy a szóban forgó termékképeket elektronikus formában elérhetővé tesszük részére, és hozzájárulunk ahhoz, hogy az ilyen módon rendelkezésre bocsátott termékképeket Partnerünk az általa működtetett webáruházában az általunk forgalmazott termékek szemléltetése, hirdetése és értékesítése céljából felhasználja.

Ugyanakkor Partnerünk polgári és büntetőjogi felelősségének tudatában tudomásul veszi és elfogadja, hogy a rendelkezésére bocsátott képanyagot nem változtathatja meg; azoknak megjelenésében nem eszközölhet módosításokat; valamint sem egészben, sem annak elemeit nem használhatja fel új. A képanyag rendelkezésre bocsátásának feltétele az LC 2. számú kiegészítő melléklet aláírása.

Az általunk szállított termékekre a Lizzy Card Papír Kft.-t jótállási és szavatossági kötelezettség terheli. A jótállás és szavatosság arra terjed ki, hogy a Partner által megrendelt és az általunk leszállított termékek anyag - és gyártási hibáktól mentesek. Lizzy Card Papír Kft. jótállást a kereskedelmi értékesítés dátumától számított, adott termékre vonatkozó jótállási időn belül vállal.

Lizzy Card Papír Kft. a Partnerei azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. Partnerünk adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes.
Partnereink hozzájárulnak ahhoz, hogy a Lizzy Card Papír Kft. szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Partner azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje. Partnerünk kifejezetten igényt tart arra, hogy Lizzy Card Papír Kft. a részére elektronikus úton, illetve egyéb írott formában híranyagot küldjön, de Partner bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással ellentétes, a híranyag megküldésének részbeni vagy teljes megtiltása iránti nyilatkozatot tenni a Lizzy Card Papír Kft. címére megküldve.
A vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban cégünk csak olyan adatot kezel, amelyeket szerződő fél önként megadott, amely az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges, vagy amelynek kezelését jogszabály rendelte el.
Partnerünk beleegyezik abba, hogy adatait a szerződéses viszony időtartama alatt, és azt követően (a vonatkozó jogszabályok által meghatározott leghosszabb ideig) Lizzy Card Papír Kft a kereskedelmi jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából felhasználja és tárolja.

Fenti Kereskedelmi feltételrendszer változásairól Lizzy Card Papír Kft. minden esetben írásban értesíti Partnereit.

 

Lizzy Card Papír Kft.